Ogromny potencjał energetyczny w zakresie ogrzewania i chłodzenia

Hamburg-HafenCity W opublikowanej nowej strategii, Komisja Europejska potwierdza, po raz pierwszy na tym poziomie, ogromny potencjał związany z wydajnością energetyczną w procesie ogrzewania i chłodzenia.

- 4 lipca 2016 Przez Danfoss Poland

Ogrzewanie i chłodzenie pochłania połowę energii UE, przy czym spora jej część jest marnowana ze względu na niską wydajność instalacji w budynkach oraz samej sieci przesyłowej. Dwie trzecie budynków zlokalizowanych na terenie UE powstało w czasie, kiedy wymagania w zakresie wydajności energetycznej były niewielkie lub nie było ich wcale. Oznacza to np., że w UE jest ponad 500 milionów ręcznych zaworów grzejnikowych. Zawory te powinny zostać wymienione na termostaty, które są do 46% bardziej wydajne.

Nowa strategia zwiększenia efektywności ogrzewania i chłodzenia stanowi ważny krok na drodze do uświadomienia sobie jakim ogromnym potencjałem dysponuje UE. Potencjał ten może przyczynić się do zmniejszenia importu energii, osiągnięcia częściowej niezależności energetycznej, redukcji wydatków gospodarstw domowych i firm oraz realizacji celów klimatycznych i energetycznych UE. Wspomniana strategia stanowi materiał ramowy umożliwiający włączenie efektywnego ogrzewania i chłodzenia do polityki energetycznej UE poprzez skoncentrowanie się na podejmowaniu działań w celu zaprzestania marnotrawienia energii, zwiększenia wydajności oraz uzyskania korzyści płynących ze zintegrowanego podejścia do ogrzewnictwa, chłodnictwa oraz energii elektrycznej.
Komisja Europejska postrzega rozwój systemów dystrybucji energii cieplnej jako jedną z największych szans dla Europy.

Obecnie, lokalne systemy ciepłownicze zaspakajają jedynie 9% zapotrzebowania UE na energię cieplną, mimo, że jest to najbardziej efektywny sposób przesyłu energii cieplnej na obszarach zaludnionych i pozwala na wykorzystanie nadwyżki ciepła pochodzącego z elektrowni oraz z zakładów przemysłowych, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana. Szacuje się, że ilość nadwyżki ciepła w Europie równa się całemu zapotrzebowaniu na energię cieplną w budynkach - potencjał jest zatem ogromny. Jednocześnie, lokalne sieci ciepłownicze mogą wykorzystywać każdy rodzaj źródeł odnawialnej energii, w tym te, które należy wykorzystywać w możliwie największym zakresie, takie jak wiatr czy energię słoneczną. Sieć ciepłownicza umożliwia również przechowywanie energii oraz utrzymywanie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem i przesyłem zależnie od dostępności źródeł odnawialnych. To samo dotyczy supermarketów lub centrów danych, o których mowa w strategii jako o obszarze, gdzie możliwa jest znaczna oszczędność energii w procesie chłodzenia. Doświadczenia zdobyte przez Danfoss pokazują, że zastosowanie inteligentnych rozwiązań pozwala zaoszczędzić do 50% energii.

 

Firma Danfoss tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Rozwiązania Danfoss stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury, przemysłu spożywczego, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oferowane produkty i usługi są wykorzystywane w takich obszarach jak: chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszyny mobilne. Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast. Tradycja tworzenia przez Danfoss innowacyjnych technologii sięga 1933 roku. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży, zatrudnia 27 000 pracowników i świadczy usługi na rzecz klientów w ponad 100 krajach. Danfoss jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielem jest nadal rodzina jego założycieli. Więcej informacji na stronie www.danfoss.com

W Polsce znajduje się 7 zakładów produkcyjnych Danfoss: w Grodzisku Mazowieckim, Tuchomiu, Warszawie, Koleczkowie i Żelazkowie, a także we Wrocławiu i Bielanach Wrocławskich. Działają w obszarze Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Napędów Elektrycznych oraz Power Solutions. Łączne zatrudnienie w Polsce kształtuje się na poziomie 1700 osób.

Więcej informacji:
Biuro Prasowe Danfoss Poland
Anna Kałaska-Nejfeld
tel.: +48 785 504 974
e-mail: anna_kalaska@danfoss.com

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych