Trzy efektywne ekonomicznie sposoby na realizację założeń Porozumienia Paryskiego

urban-efficiency--aarhus-city-738x415 Przedsiębiorstwa mają gotowe efektywne ekonomicznie rozwiązania, aby pomóc rządom i miastom w podjęciu kolejnych kroków we wdrażaniu Porozumienia Paryskiego. Trwająca właśnie konferencja COP23 w Bonn to czas, aby zacząć działać i zmienić zobowiązania w realne skutki.

- 14 listopada 2017 Przez Danfoss Poland

Efektywniejsze wykorzystywanie energii mogłoby spowodować obniżenie emisji o 40% i utrzymać wzrost średniej globalnej temperatury w granicach 2 stopni Celsjusza. Dzięki jednoczesnej redukcji systemów energetycznych z odnawialnymi źródłami energii możemy osiągnąć dodatkowe 35% redukcji. Trzy efektywne ekonomicznie sposoby osiągnięcia tych celów to: ograniczenie zużycia energii w budynkach, sterowanie silnikami elektrycznymi i połączenie elementów w inteligentnych systemach energetycznych z miejskimi sieciami ciepłowniczymi i chłodniczymi. To działania niezbędne przede wszystkim w miastach, które odpowiadają za 60-80% globalnego zużycia energii oraz za 75% globalnej emisji dwutlenku węgla. Przy gigantycznym wzroście populacji miejskiej na świecie, presja na klimat będzie tylko rosnąć. 

"Potrzebujemy wysoce efektywnych energetycznie miast, które w inteligentny elastyczny sposób będą potrafiły współpracować ze zmieniającym się systemem energetycznym. Chodzi o to, aby zrobić to mądrze i wydajnie, przy jednoczesnym rozwoju i ulepszaniu miast. Dobre inicjatywy są podejmowane już teraz, a rozwiązania korzystne zarówno dla klimatu, jak i dla gospodarki są gotowe do użycia. Teraz musimy przyspieszyć ich wdrożenie" - mówi Kim Fausing, Prezes i CEO Danfoss, i dodaje:  "Aby z powodzeniem wdrożyć postanowienia Porozumienia Paryskiego musimy zacząć łączyć budynki, przemysł i systemy energetyczne w celu zwiększenia wydajności i zintegrowania odnawialnych źródeł energii. Wymaga to ścisłej współpracy na poziomie globalnym, krajowym  i regionalnym oraz pomiędzy miastami, politykami i firmami; wówczas wytyczymy kierunek  najlepszych rozwiązań i łatwiej będzie nam pokonać przeszkody, takie jak finansowanie, zachęty polityczne, dzielenie się wiedzą i edukacja".

Podczas COP23, Danfoss weźmie udział w Światowym Szczycie Klimatycznym. Szczyt ten jest jedną z najważniejszych międzynarodowych platform biznesowych podejmujących temat rozwiązań mogących minimalizować negatywny wpływ na zmiany klimatu. Anton Koller, Prezydent Dywizji Ciepłownictwa, będzie reprezentował Danfoss. We wtorek 14 listopada wygłosi przemówienie o tym, jak infrastruktura sieci ciepłowniczych może znacznie przyczynić się do redukcji emisji CO2. Tego samego dnia organizacja na rzecz czystej energii World Alliance for Efficient Solutions, której Danfoss jest współzałożycielem, uruchomi nową inicjatywę tysiąca rozwiązań dla środowiska.  

Poniżej przedstawiamy trzy efektywne ekonomicznie sposoby na realizację założeń Porozumienia Paryskiego:

Ograniczenie zużycie energii w budynkach 
Obecnie budynki odpowiadają za blisko 40% światowego zużycia energii i stanowią największą efektywną kosztowo szansę na oszczędności. Według prognoz na obszarach miejskich do roku 2030 zostanie wybudowana lub przebudowana powierzchnia użytkowa budynków wynosząca ok. 60% obecnie istniejącej na świecie. Rozwiązania technologiczne, takie jak sprężarki, napędy elektryczne, zawory regulacyjne i termostaty grzejnikowe mogą obniżyć zużycie energii przez systemy ciepłownicze i chłodnicze nawet o 40%. Okres zwrotu takiej inwestycji zwykle nie przekracza 3 lat. W Nowym Jorku, gdzie 70% emisji gazów cieplarnianych jest związana z zużyciem energii w budynkach, przyjęto ambitne cele redukcji wspierane za pomocą przepisów i polityk. W Empire State Building, zainstalowano 6500 termostatów grzejnikowych Danfoss, właśnie w celu znacznego zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia komfortu użytkowników.

Sterowanie silnikami elektrycznymi 
Istotny potencjał efektywnych ekonomicznie oszczędności występuje również w przypadku systemów silników elektrycznych. Pochłaniają one ponad 50% całkowitego światowego zużycia energii elektrycznej w aplikacjach użytkowników końcowych i procesach przemysłowych. Obecnie większość silników elektrycznych nie jest wyposażona w napędy elektryczne, co oznacza, że pracują na pełnych obrotach niezależnie od potrzeb. Stosując przetwornice częstotliwości oraz inne ogólnosystemowe środki wydajności, można zredukować aż o 40% zużycie energii przez silniki przemysłowe, a tym samym globalne zużycie energii o 8%. Okres zwrotu inwestycji to zwykle 2-4 lata. W mieście Aarhus w Danii zastosowano takie rozwiązania w systemie wodociągów i kanalizacji, a dzięki dodatkowemu połączeniu z produkcją biogazu z oczyszczalni ścieków, miasto stworzyło dla swoich mieszkańców przykład pierwszej na świecie neutralnej energetycznie lokalnej gospodarki wodnej.

Inteligentne połączenie wszystkich elementów
Jeszcze więcej możemy osiągnąć myśląc o budynkach, przemyśle i systemach energetycznych całościowo. Miejskie sieci ciepłownicze i chłodnicze mogą połączyć te systemy w inteligentny zintegrowany sposób, a dzięki powszechnemu zastosowaniu tego rozwiązania i w połączeniu z innymi środkami oszczędzania energii, mogą zapewnić aż 58% redukcji emisji CO2 wymaganej dla sektora energetycznego do roku 2050. Miejska infrastruktura energetyczna może wykorzystywać nadwyżkę ciepła, darmowe źródła chłodzenia oraz odnawialną energię do ogrzewania i chłodzenia budynków. Może wykorzystać tzw. ciepło odpadowe, czyli nadwyżkę energii cieplnej z elektrowni, procesów przemysłowych, centrów danych, supermarketów czy oczyszczalni ścieków, która w przeciwnym wypadku byłaby utracona. Odzyskując całe ciepło odpadowe w skali Europy można by pokryć zapotrzebowanie na ciepło w całym sektorze budownictwa. Podobny potencjał można znaleźć na całym świecie. W chińskim mieście Benxi rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie nadwyżki ciepła z miejscowej huty stali w systemach ogrzewania miejskiego zmniejsza roczne zużycie węgla w Benxi o 198 000 ton i pomaga utrzymać czyste powietrze.

 

 

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych