Termodanfoss 4.13

 • Program Termo-Danfoss 4.13

  Program Instal-therm HCR 4.13 umożliwia edycję rzutów oraz rozwinięcia dowolnej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w systemie jedno- lub dwururowym oraz podłogowego lub ściennego. Obejmuje też instalacje czynnika chłodniczego. Edytor graficzny umożliwia samodzielne narysowanie schematu budynku, edycję schematu z wykorzystaniem zeskanowanych podkładów budowlanych lub najwygodniejsze dla projektanta rozwiązanie - import rysunków budowlanych z plików .dwg i .dxf z rozpoznaniem ścian i pomieszczeń. Rzuty i rozwinięcia z naniesioną instalacją i wynikami obliczeń można również eksportować w tych formatach. Program wykonuje kompleksowe obliczenia cieplne i hydrauliczne oraz automatycznie tworzy kompletne zestawienie materiałów. 

   

  Program Instal-OZC 4.13 służy do obliczania strat ciepła budynków oraz sezonowego zapotrzebowania energii. Program wykonuje bilans powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach, oblicza temperatury pomieszczeń nieogrzewanych. Program potrafi odczytać konstrukcję budynku z rysunku zapisanego przez program Instal-therm, dzięki czemu konstrukcja zaimportowana z pliku .dwg lub .dxf lub narysowana w edytorze graficznym programu Instal-therm wymaga jedyie uzupełnienia danych takich jak struktura ścian, dane do wentylacji itp. To nowatorskie rozwiązanie znacznie zmniejsza nakład pracy potrzebnej do obliczenia strat ciepła oraz zapewnia pełną zgodność danych w obu aplikacjach (dane te są zapamiętywane w jednym pliku obsługiwanym przez obydwa programy).

   

  Wersja próbna pakietu Termo - Danfoss 4.13

  Osoby zainteresowane otrzymaniem płyty CD-ROM z wersją próbną proszone są o kontakt z firmą Danfoss Poland Sp. z o.o. o na adres: info@danfoss.com Program można również ściągnąć z naszej strony, plik ZIP do pobrania poniżej:

   

 • UWAGA!

  Kod wersji próbnej:

  71DVC-76YG9-29J6W-7R1MD-AHH8Q-11

  Ważny do 2019-03-31

   

  Wersja standardowa pakietu Termo - Danfoss 4.13
  Cena katalogowa oprogramowania w wersji standardowej to 515,40 zł (w tym 23% VAT).

   

  Rozszerzenie wersji standardowej pakietu Termo-Danfoss 4.13
  Osoby zainteresowane rozszerzeniem wersji standardowej pakietu Termo-Danfoss 4.13 o moduł świadectwa charakterystyki energetycznej oraz o normę PN-EN 13790 w programie Instal-OZC umożliwiające sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków nie wyposażonych w instalację chłodzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 r.) oraz o możliwość obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepła zgodnie z PN-EN 13790 proszone są o kontakt z firmą Danfoss Poland Sp. z o.o. o na adres: termodanfoss@danfoss.com

   

  Cena katalogowa rozszerzenia oprogramowania 330,90 zł (w tym 23% VAT).


  Aktualizacja oprogramowania do wersji InstalSystem Danfoss 5

  Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania Termodanfoss 4.13 do nowej wersji Programu InstalSystem Danfoss 5 z modułem chłodniczym. Więcej informacji na temat nowego oprogramowania pod poniższym linkiem.

   

 • Lekcje i Instrukcja

  Wersja próbna pakietu programów posiada taką samą funkcjonalność jak wersja standardowa tego pakietu, której dostarczanie jest przedmiotem oddzielnej umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, za wyjątkiem następujących ograniczeń:

  Wersja próbna nie umożliwia wydruku i eksportu do innych aplikacji. 

  Wersja próbna umożliwia przygotowanie maksymalnie 3 projektów w każdym z programów pakietu. Te projekty będą posiadały predefiniowane nazwy i programy w wersji próbnej będą umożliwiały wprowadzanie danych do tych projektów i nielimitowaną modyfikację tych danych. Nie będzie możliwe założenie nowych projektów lub zmiana nazwy już istniejących projektów. 

  Projekty w wersji próbnej będą zapisane z użyciem zmodyfikowanego formatu pliku. Pliki w tym formacie nie będą mogły być bezpośrednio odczytane przez standardową wersję programów lub przez inną wersję próbną. 

  Wersja próbna będzie funkcjonowała przez ograniczony czas - 6 miesięcy od dnia instalacji na danym komputerze, nie dłużej jednak niż ważność licencji zakupionej przez Zamawiającego u Wykonawcy. 

  Podczas instalacji wersji standardowej na komputerze, na którym jest zainstalowana wersja próbna, projekty przygotowane przy użyciu wersji próbnej będą przekonwertowane do formatu wersji standardowej i przeniesione do folderu danych wersji standardowej. Przekonwertowane projekty będzie można otworzyć przy użyciu wersji standardowej, zmienić ich nazwę, wydrukować lub wyeksportować do innych aplikacji, podobnie jak każdy projekt przygotowany przy użyciu wersji standardowej. 

  Podczas instalacji wersji standardowej wersja próbna będzie automatycznie zdeinstalowana. Nie będzie możliwości ponownego zainstalowania wersji próbnej na tym samym komputerze. Podczas instalacji wersji próbnej będzie wymagane podanie kodu, umożliwiającego używanie wersji próbnej w czasie określonym powyżej. Firma Danfoss dostarcza ten kod Zamawiającemu razem z programami w wersji próbnej. 

   

  Wymagania sprzętowe: 

   

  • zalecany system operacyjny Windows XP lub 2000
  • minimum 64 MB RAM, zalecane 128 MB 
  • 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  • monitor 1024 x 768 
  • czytnik CD-ROM
  • zalecane połączenie z internetem

   

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "COMODO DCV", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/download/downloadable-tools/termodanfoss_4-13/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }