Coolpack

 • Coolpack

   

  Coolpack - moduł programu FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions) do projektowania instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego w środowisku CAD.

  Główne założenia programu: 

  • środowisko graficzne - AutoCAD
  • praca w 2D przy funkcjonalności 3D
  • automatyczny dobór średnic przy zadanych warunkach granicznych 
  • sparametryzowane biblioteki
  • przyspieszenie procesów rysowania
  • automatyczne generowanie przekrojów instalacji
  • automatyczne obliczenia hydrauliczne
  • automatyczna regulacja instalacji
  • automatyczne zestawienie materiałów 

   

   

  Coolpack - to aplikacja do projektowania instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji grzewczych. Rysowanie w Coolpacku polega na wyborze urządzeń z bibliotek i wstawianiu ich na rysunek w postaci bloków CAD oraz na wskazywaniu przebiegu trasy instalacji przy zadeklrowanej rzędnej rurociągu. Program automatycznie wstawia kolana, trójniki i redukcje korzystając z domyślnych bibliotek. Dla zadanych warunków granicznych (maksymalna prędkość i maksymalna liniowa strata ciśnienia) program automatycznie oblicza i dobiera średnice rurociągów. Coolpack wykonuje obliczenia hydrauliczne, dobiera nastawy zaworów równoważących oraz oblicza autorytety zaworów regulacyjnych, automatycznie generuje przekroje, tworzy w sposób dynamiczny rozwinięcie instalacji na podstawie jej rzutu poziomego. Pozwala projektować i drukować instalacje w pełnej geometrii (zachowane wymiary zewnętrzne elementów i rurociągów) oraz w postaci schematycznej - jednoliniowej. Raport obliczeń hydraulicznych oraz szczegółowe zestawienie urządzeń i materiałów użytych w projekcie można wyeksportować do pliku tekstowego lub arkusza MS Excel.

  Darmowa wersja 30 dniowa. 
  Osoby zainteresowane programem mogą skorzystać z wersji 30 dniowej (bez konieczności rejestracji). Po upływie okresu testowego istnieje możliwość zakupu programu.  Zarejestrowany użytkownik oprogramowania dostanie informację o wszystkich uaktualnieniach programu. Po aktualizacji darmowej wersji modułu Coolpack może ona być ponownie użytkowana przez kolejne 30 dni.

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych